Porozmawiajmy o tym co możemy dla Ciebie zrobić

Foton Technik Sp. z o.o.
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7
02-781 Warszawa
Tel. 22 266 85 83

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213705371, REGON: 362424165, Kapitał zakładowy innogy: 833.000 zł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FOTON TECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-566, przy ul. Puławskiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000582429 moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w celu prowadzenia przez FOTON TECHNIK Sp. z o.o. wobec mnie działań marketingowych dotyczących FOTON TECHNIK Sp. z o.o., jej usług lub produktów, w tym kierowania do mnie ofert dotyczących tych produktów lub usług, informowania mnie o tych produktach lub usługach i zachęcania do nich. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez FOTON TECHNIK SP. z o. o. są dostępne pod linkiem. Znajdują się tam m. in. Informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują prawa osobom, których danych przetwarzamy.