Porozmawiajmy o tym co możemy dla Ciebie zrobić

Foton Technik Sp. z o.o.
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7
02-781 Warszawa
Tel. 22 266 85 83

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213705371, REGON: 362424165, Kapitał zakładowy: 11.800 PLN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FOTON TECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-781, przy ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000582429 moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w celu prowadzenia przez FOTON TECHNIK Sp. z o.o. wobec mnie działań marketingowych dotyczących FOTON TECHNIK Sp. z o.o., jej usług lub produktów, w tym kierowania do mnie ofert dotyczących tych produktów lub usług, informowania mnie o tych produktach lub usługach i zachęcania do nich. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez FOTON TECHNIK SP. z o. o. są dostępne pod linkiem. Znajdują się tam m. in. Informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują prawa osobom, których danych przetwarzamy.