Witaj, cieszymy się, że tu zajrzałeś!

Jesteś gotowy na zmiany i szukasz pracy w pełnym pasji zespole, którego misją jest dostarczanie ekologicznych rozwiązań produkujących czystą energię.

Chcesz wpływać korzystnie na środowisko naturalne ?

Chcesz pracować w branży, która rozwija się najszybciej na świecie ?

Jak rekrutujemy

Na każdym etapie rekrutacji gwarantujemy naszym kandydatom dyskrecję i zachowanie poufności.

01 krok
Analiza dokumentów aplikacyjnych

CV poddajemy wstępnej selekcji, co pozwala nam zapraszać do następnych etapów osoby spełniające wymagania na dane stanowisko.

02 krok
Wywiady telefoniczne

Weryfikujemy i uzupełniamy informacje o kandydatach. Zapraszamy na spotkanie albo podczas tej samej rozmowy informujemy o kolejnych etapach.

03 krok
Spotkania rekrutacyjne

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne; oceniamy kompetencje, wiedzę merytoryczną oraz motywację do pracy w FT. Robimy testy, próbki pracy, Assesment Center.

04 krok
Wybór najlepszego kandydata

Po przeprowadzeniu rozmowy, ewentualnie po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, ostatecznie podejmujemy decyzję i składamy wybranej osobie ofertę pracy w FT.

05 krok
Informacje zwrotne dla kandydatów

Kandydatom, którzy uczestniczyli w spotkaniach rekrutacyjnych przekazujemy informację zwrotną drogą telefoniczną lub mailową.

 
Cały proces zamykamy w ciągu maksymalnie 3 tygodni.