Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 151,2 kW. Oferty można składać do 14 marca 2019 r. do końca dnia na adres mailowy oferty@fotontechnik.pl. Szczegóły w załącznikach

FT – Przetarg PV – 01 – Zapytanie – PV-20190307-06

FT – Przetarg PV – Formularz oferty – PV-20190307-06