Aktualności

Często zadawane pytania

Kategorie najczęściej pojawiających się pytań:

 1. Falowniki
 2. Panele fotowoltaiczne
 3. Zabezpieczenia
 4. WiFi / Aplikacja na telefon
 5. Gwarancje i rękojmia
 6. Produkcja i wskazania licznika energii
 7. Pozostałe pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznej

Falowniki

1.1 Falownik resetuje się, co zrobić?

Prosimy o wysłanie zdjęcia z wyświetlacza urządzenia wraz z opisem problemu (od kiedy, jak często, w jakich porach) na mail serwis@fotontechnik.pl

1.2 Falownik pokazuje błąd, co zrobić?

Prosimy o wysłanie zdjęcia wraz z opisem problemu i kodem błędu znajdującym się na wyświetlaczu urządzenia na mail serwis@fotontechnik.pl

1.3 Obawiam się, że falownik jest zbyt mały do mojej instalacji.

Falowniki w znacznej większości są mniejsze, niż moc instalacji fotowoltaicznej. Związane jest to z ich przewymiarowaniem w granicach 90% – 120% oraz tym, że maksymalna moc paneli określana jest w warunkach STC (idealnych laboratoryjnie) osiągalnych w Polsce jedynie przez 2 dni w roku. Pozwala to na zmaksymalizowanie efektywności pracy falownika. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej dozwolone przez producentów inwerterów oraz nie powoduje utraty gwarancji na sprzęt.
Np. Falownik o mocy nominalnej 4kW będzie prawidłowo obsługiwał instalacje fotowoltaiczne w przedziale mocy od 3,6kW do 4,8kW.

1.4 Czy mogę uruchomić instalację oraz korzystać z niej przed wymianą licznika ?

Jeśli uruchomimy instalację przed wymianą licznika na 2-kierunkowy, liczniki bez tej funkcji nie rozróżniają kierunku w jakim płynie prąd, dlatego każdą energię, zarówno pobraną z sieci, jak i oddaną do sieci, będą traktować jako energię pobraną z sieci, co spowoduję znacznie wyższe rachunki za energie elektryczną.
Dodatkowo, instalacja prądotwórcza bez pozytywnego rozpatrzenia wniosku o podłączenie w Zakładzie Energetycznym nie może być użytkowana i może się to wiązać z naliczeniem kary, za użytkowanie instalacji podłączonej do sieci dystrybucyjnej bez zgody Zakładu Energetycznego.

1.5 Kiedy i jak włączyć instalację fotowoltaiczną?

Instalację fotowoltaiczną możemy uruchomić po wymianie licznika na dwukierunkowy przez zakład energetyczny oraz podpisaniu umowy kompleksowej z dystrybutorem.

1.6 Jak mogę zmienić datę i godzinę na falowniku?

Proces zmiany daty i godziny mogą Państwo znaleźć w instrukcji obsługi falownika, która wraz z kartami gwarancyjnymi znajduje się na Państwa skrzynce mailowej.

1.7 Co oznaczają kolorowe diody na falowniku?

 • Dioda zielona: sygnał ciągły oznacza stan pracy instalacji i produkcję energii elektrycznej. Sygnał przerywany oznacza chwilowy stan spoczynku.
 • Dioda pomarańczowa: jest to dioda komunikacyjna, w falownikach Solar Edge zastąpiona została Diodą Niebieską. Odpowiada za połączenie falownika z Internetem.
 • Dioda czerwona: sygnalizuje błąd, w takiej sytuacji prosimy o przesłanie zdjęcia kodu błędu z wyświetlacza falownika na mail serwis@fotontechnik.pl

1.8 Dlaczego na falowniku pokazują się błędy związane z napięciem w sieci VAC?

Praca falownika zależna jest o jakości napięcia w sieci (AC) po stronie operatora energetycznego. Wszystkie błędy zawierające w komunikacie hasło „VAC”, „VAC Fail”, „Grid”, „UPV”, oraz błędy 33, 34, 35 i 48 oznaczają nieprawidłowość po stronie sieci domowej lub operatora energetycznego. Jeżeli napięcie po stronie AC przekracza ustawowe normy falownik może pokazywać błąd, resetować się i wyłączać w celu bezpieczeństwa. W takim przypadku należy sprawdzić czy w budynku występuje poprawne zasilanie (wszystkie bezpieczniki w całym budynku są w górze), jeśli tak to skontaktować się z operatorem z zapytaniem czy nie prowadzi aktualnie prac na linii energetycznej lub czy nie występują wahania napięć. Jeżeli odpowiedź operatora będzie negatywna prosimy o zgłoszenie z opisem i zdjęciami błędów oraz tabliczki znamionowej na adres serwis@fotontechnik.pl

Panele fotowoltaiczne

2.1 Jak należy odpowiednio konserwować instalację fotowoltaiczną?

Oczywiście im czystsze panele tym ich sprawność jest większa, niemniej jednak w większości przypadków wystarczy sam deszcz aby zmyć z nich zabrudzenia. Dobrym rozwiązaniem jest mycie paneli raz, dwa razy w roku, najlepiej w okresie wiosennym, gdyż najwięcej osadów powstaje zimą. Najlepszą porą, na mycie jest wczesny ranek lub wieczór, kiedy panele nie pracują. Nie należy myć paneli kiedy są nagrzane. Do mycia zalecane są gąbki/ścierki z miękkim włosiem, tak by nie uszkodzić powierzchni paneli. Nie zaleca się używania silnych detergentów oraz myjek ciśnieniowych, gdyż może to skutkować uszkodzeniem paneli.

2.2 Czy brud na panelach jest przeszkodą?

Delikatnie zalegający brud i pył usuwany jest przez deszcz, jednak w pewnych sytuacjach zaleca się czyszczenie modułów: kiedy brud jest na tyle intensywny, że ogranicza przedostawanie się promieniowania słonecznego do modułów lub kiedy występują zabrudzenia punktowe
w postaci np. ptasich odchodów czy zalegających liści.

2.3 Czy panele należy myć i jak należy to robić?

W większości przypadków wystarczy sam deszcz, aby zmyć zabrudzenia z paneli fotowoltaicznych. Jeśli jednak w nastąpiły zabrudzenia opisane w pkt 2.2 zaleca się ich umycie. Najlepszym czasem żeby to zrobić, jest wczesny ranek lub wieczór, kiedy już nie pracują. Najlepszą porą do zadbania o instalację fotowoltaiczną będzie wiosna, ponieważ wtedy na panelach mogą utrzymywać się drobinki z pylących w tym okresie drzew oraz pozostałości opału po okresie zimowym (pył z pobliskich kominów). Zalecane są gąbki/ścierki z miękkim włosiem tak, by nie uszkodzić powierzchni paneli. Nie zaleca się używania silnych detergentów oraz myjek ciśnieniowych, gdyż może to skutkować uszkodzeniem paneli. Nigdy nie należy myć paneli fotowoltaicznych, kiedy są nagrzane, gdyż może to spowodować szok termiczny co skutkowało będzie pęknięciem szyby panelu.

2.4 Czy zalegający na panelach śnieg jest przeszkodą? Jak sobie z tym radzić?

W większości przypadków modułów fotowoltaicznych nie trzeba odśnieżać. Zalegający na ich powierzchni śnieg nie powoduje ich uszkodzenia, a zmniejsza jedynie ilość wyprodukowanej przez system PV energii. Z uwagi na długość dni zimowych oraz ilość promieniowania słonecznego w miesiącach zimowych nie ma konieczności odśnieżania modułów. Ponad to podczas słonecznego dnia energia docierająca do modułów będzie na tyle wysoka, by wytworzyć odpowiednią temperaturę na powierzchni panelu, co skutkowało będzie stopieniem oraz zsunięciem się pokrywy śnieżnej.
W przypadkach, kiedy moduły muszą być jednak odśnieżone (wymóg konstrukcyjny, ekonomiczny, inne wymagania zewnętrzne). Nie wolno wykorzystywać środków chemicznych czy soli oraz ciężkich i twardych narzędzi. Należy zachować szczególną ostrożność nie narażając paneli na uszkodzenia mechaniczne. Oblodzonych modułów nie należy skrobać i polewać letnią wodą w celu szybszego rozmrożenia, a lodu nie rozbijać.

Zabezpieczenia

3.1 Jakie zabezpieczenia zastosowane są w instalacji fotowoltaicznej?

Do zabezpieczenia instalacji stosujemy dwie oddzielne rozdzielnice po stronie prądu przemiennego i stałego. Ich separacja wzmaga bezpieczeństwo instalacji. Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie do każdej instalacji.

Zabezpieczenia po stronie prądu przemiennego: wyłącznik nadprądowy (chroniący przed zwarciami, przeciążeniem termicznym i jako funkcja przeciwpożarowa), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (chroni falownik przed przepięciami w sieci, niweluje skutki wyładowań atmosferycznych), wyłącznik różnicowo-prądowy (niewymagany przez normę, stosowany przez nas jako dodatkowe zabezpieczenia ochronne, pełni ochronę przeciwpożarową).

Zabezpieczenia po stronie prądu stałego: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (chroni falownik przed przepięciami w sieci, między innymi przed uderzeniami piorunów).

3.2 W jakich „pozycjach” powinny być ustawione zabezpieczenia?

Zabezpieczenia po stronie prądy przemiennego (AC – za falownikiem) powinny być ustawione w pozycji „do góry”. Po stronie prądu stałego (DC) pokrętło pod falownikiem musi być ustawione w pozycji 1/on (powinno być to ustawienie prostopadłe do ściany – wyjątkiem są falowniki Solar Edge posiadające dźwignię, należy ją ustawić w pozycji “1”.

3.3 Dlaczego jedno z zabezpieczeń „wybiło”?

Zabezpieczenie nadprądowe chroni przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz pełni funkcję przeciwporażeniową, różnicowo prądowe przed prądem upływu oraz pełni funkcję przeciwpożarową, a ochronniki przepięć albo zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. W przypadku zadziałania (zbicia) zabezpieczenia, należy przełączyć je w pozycję „do góry”. Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszym Działem Serwisu pod numerem infolinii +22 266 85 83 wybierając następnie numer wewnętrzny 7.

WiFi / aplikacja na telefon

4.1 Czy mogę połączyć falownik z WiFi?

Większość falowników posiada wbudowany moduł WiFi, za pomocą którego falownik łączy się z Internetem domowym. Połączenie może odbywać się za pomocą WiFi lub kabla Ethernet.
W obu przypadkach zapewnienie odpowiedniego przyłącza internetowego należy do obowiązków inwestora, co zawarte jest w umowie. Ekipa po zakończonym montażu konfiguruje połączenie falownik-Internet, a następnie wysyła dane do centrali, gdzie tworzone i udostępniane jest konto dla klienta.

4.2 Skąd mogę pobrać aplikację na telefon?

Poniżej strony producentów, oraz nazwy aplikacji dostępnych w Sklepie Play oraz AppStore.

 • ZeverSolar -> zevercloud.com, ZeverCloudSMA
 • GoodWe -> pl.goodwe.com, SEMS Portal
 • Sofar Solar-> sofarsolar.com, Solarman
 • Solar Edge -> solaredge.com, SolarEdge Monitoring
 • Fronius -> fronius.com, Fronius Solar.web
 • ABB – > new.abb.com, Plant Viewer

4.3 Czy mogę samodzielnie przeprowadzić konfigurację falownika z WiFi?
Instrukcja?

Tak, wystarczy postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z falownikiem.

W razie problemów skontaktuj się z Naszym Działem Serwisu pod numerem infolinii +22 266 85 83 wybierając następnie numer wewnętrzny 7.

4.4 Czy zmiana dostawcy Internetu powoduje konieczność ponownej konfiguracji falownika? Co w przypadku zmiany routera lub hasła?

Zarówno w przypadku zmiany dostawcy Internetu, routera lub hasła należy ponownie skonfigurować falownik.

Gwarancje i rękojmia

5.1 Kiedy otrzymam gwarancję?

Karty gwarancyjne (inwerter, panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja) oraz instrukcje obsługi do falowników są wysyłane do klientów po zakończonym montażu.

5.2 Co obejmuje gwarancja? Warunki gwarancji i karty gwarancyjne

 • Gwarancja producenta na wydajność paneli fotowoltaicznych wynosi około 25 lat.
 • Podstawowa gwarancja producenta na falownik wynosi 5 lat. Oczywiście jest możliwość
  przedłużenia gwarancji. Koszt i zakres usługi jest ustalany indywidualnie.

5.3 Czy muszę wykonać przegląd instalacji?

Przegląd instalacji nie jest obowiązkowy, jednak zalecane przez nas jest wykonanie przeglądu instalacji minimum co 3 lata.
Jednorazowy przegląd instalacji obejmuje:

 • weryfikację stanu komponentów m.in. inwertera, modułów, przewodów, zabezpieczeń
  elektrycznych;
 • weryfikację stanu eksploatacji i elementów zewnętrznych instalacji m.in. szczelność poszycia
  dachowego;
 • pomiary elektryczne instalacji m.in. pełne pomiary po stronie prądu stałego, zmiennego,
  rezystancji uziemienia;
 • weryfikację poprawności działania oraz danych produkcyjnych;
 • aktualizację oprogramowania falownika;

Produkcja i wskazania licznika

6.1 Różnica między wskazaniami na falowniku i licznikiem kierunkowym.

Różnica między wskazaniami na falowniku (E-Total) oraz licznikiem kierunkowym wynika z tego, że skonsumowaliśmy część energii wytworzonej przez instalację. Ten procent jaki zużyjemy bezpośrednio po wyprodukowaniu nie przepływa przez licznik, co oznacza, że nie jest bilansowany i zużyliśmy go na potrzeby własne.

6.2 Po założeniu instalacji dalej przychodzą wysokie faktury za prąd?

Prosimy o wysłanie faktur wraz z opisem problemu oraz wartość E-total znajdującą się na wyświetlaczu falownika na mail: serwis@fotontechnik.pl

6.3 Dlaczego w tym miesiącu instalacja tak mało wyprodukowała?

Uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej zależny jest m.in. od temperatury oraz wartości nasłonecznienia. W ciągu roku wartość wyprodukowanej w poszczególnych miesiącach nie będzie stała. Uzyski w okresie wiosenno-letnim są nawet kilkukrotnie wyższe niż w okresie jesienno-zimowym. Symulacja produkcji energii w poszczególnych miesiącach stanowi element projektu koncepcyjnego Państwa instalacji, przesłanego przez Dział Projektowy Foton Technik.

6.4 Dlaczego rachunki za prąd nie są równe 0 zł?

Wynika to z faktu, że naliczane są pozostałe składowe opłaty takie jak:

 • opłata abonamentowa
 • opłata sieciowa stała
 • opłata przejściowa

Są to opłaty stałe, które zawsze będą się widniały na rachunku za energię, stąd najlepszym rozwiązaniem jest wybranie półrocznego lub rocznego systemu rozliczania energii z dystrybutorem.

6.5 Jaki mam okres rozliczeniowy?

Zależy to od wyboru okresu rozliczeniowego podczas podpisywania umowy z zakładem energetycznym. Najlepszym wyborem jest rozliczanie się w cyklu półrocznym lub rocznym. Zakład energetyczny liczy moc, którą odkupił i którą sprzedał prosumentowi, po zbilansowaniu obu wartości wystawia rachunek. Jeśli chcą Państwo sprawdzić, jaki posiadają okres rozliczeniowy, prosimy o kontakt z zakładem energetycznym.

6.6 Czy instalacja fotowoltaiczna pracuje w przypadku braku zasilania
w sieci energetycznej?

Niestety nie. Wszystkie instalacje oferowane przez naszą firmę pracują w tak zwanym systemie ON GRID, wiąże się to z tym, że możliwe jest oddawanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci. W momencie awarii lub zaniku fazy w domu falownik przestanie przetwarzać prąd stały na prąd przemienny oraz odłączy się od sieci energetycznej przestając pracować oraz oddawać prąd do sieci. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa serwisantom pracującym na linii.

6.7 Co się dzieje z nadmiarem wyprodukowanej energii?

W zdecydowanej większości przypadków jesteśmy w stanie zużyć około 20% wyprodukowanej energii na potrzeby bieżące, a reszta jest odprowadzana do sieci oraz rejestrowana za pomocą licznika dwukierunkowego. W takim przypadku sieć staje się „magazynem” energii, którą możemy odebrać w przeciągu roku. Dzięki systemowi upustów możemy odebrać do 80% energii wcześniej wprowadzonej do sieci (dla instalacji do 10 kWp) lub do 70% energii (dla instalacji powyżej 10 kWp).

Pozostałe pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznej

Czy mogę rozbudować instalację?

W celu sprawdzenia oraz omówienia możliwości rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, prosimy o kontakt z Państwa Przedstawicielem Handlowym.

Co się dzieje z wnioskiem Mój Prąd?

W celu weryfikacji etapu wniosku Mój Prąd prosimy o kontakt z naszym Działem Przyłączeń OSD pod numerem infolinii +22 266 85 83 wybierając następnie numer wewnętrzny 4.

Kiedy będę miał wymieniony licznik na dwukierunkowy i przyłączoną instalację do sieci?

Firma Foton Technik wysyła w Państwa imieniu wniosek przyłączeniowy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Jeśli wniosek nie został złożony, prosimy o kontakt z Naszym Działem Przyłączeń OSD. Jeśli jednak dokumenty zostały złożone, prosimy o kontakt z Państwa Operatorem Sieci w celu ustalenia etapu sprawy i terminu przyłączenia.

Kiedy będzie audytor po montażu?

Audytor centralny dokonuje oględzin każdej instalacji na podstawie zdjęć robionych przez ekipę monterów podczas montażu oraz na podstawie pomiarów wykonywanych przez ekipę (np. rezystancja uziemienia lub czas oraz prąd zadziałania RCD). Odbioru instalacji dokonuje ekipa montażowa poprzez protokół odbioru podpisywany po wykonaniu instalacji.