Aktualności

Jak złożyć wniosek o dotacje „Mój Prąd”

Szanowni Państwo,

Nabór w programie Mój Prąd został zamknięty 6 grudnia.

Zapytania ws. wniosku o dofinansowanie Mój Prąd można składać kontaktując się bezpośrednio z infolinią NFOŚiGW pod numerem

+22 45 90 800  lub mailowo na adres: wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.

Informujemy, że ze względu na dużą ilość wniosków złożonych w II naborze programu. Rekomendujemy sprawdzanie statusu wniosku po upływie tego terminu.

Co wiemy o III naborze wniosków o dofinansowanie do programu Mój Prąd?

W oficjalnym harmonogramie naboru wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się informacja dotycząca naboru wniosków do III tury programu Mój Prąd. Wg zawartej tam informacji planowany nabór do III tury rozpocznie się 1 lipca 2021 i potrwa do 22 grudnia 2021 r. Prosimy o śledzenie dalszych aktualności na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/

Jak wypełnić wniosek o dotacje „Mój Prąd”:

 1. Złożenie wniosku o dotację drogą elektroniczną (wniosek online)

2. Złożenie wniosku o dotację za pośrednictwem Foton Technik

3. Jak sprawdzić status wniosku o dotację?


1. Złożenie wniosku o dotację drogą elektroniczną (wniosek online)

UWAGA: Aby mieć możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-Dowodu. Profil Zaufany mogą Państwo założyć poprzez bankowość elektroniczną bądź na stronie www.pz.gov.pl. Wniosek o e-Dowód można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania lub przez Internet na stronie  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty (więcej informacji na: Gov.pl).

1.1 Wymagane dokumenty

Do elektronicznego wniosku o dofinansowanie Mój Prąd wymagane są następujące dokumenty:

 1. kopia faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej (zaliczkowe i końcowa)
 2. dowód zapłaty faktury (w formie wydruku z systemu bankowego ) lub oświadczenie o dokonanej wpłacie (w formie napisanego i podpisanego przez Państwa oświadczenia z podaniem numerów załączonych faktur, dat ich wystawienia oraz opłacenia)
 3. zaświadczenie z Zakładu Energetycznego (ZE) potwierdzające wymianę licznika na dwukierunkowy wraz z numerem Punktu Poboru Energii (PPE) , w którym go zainstalowano. Zaświadczenie należy pozyskać z właściwego dla Państwa ZE. Zaświadczenie powinno zawierać pieczęć ZE oraz podpis upoważnionego pracownika. ZE wystawia zaświadczenie na swoim druku.

Do wniosku wymagany jest oryginalny dokument wystawiony przez Zakład Energetyczny. Wzory >>>

1.2.Wysłanie wniosku drogą elektroniczną.

Aby złożyć wnioski o dofinansowanie Mój Prąd drogą elektroniczną należy:

 1. wejść na stronę internetową NFOŚiGW https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
 2. kliknąć przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”
 3. koniecznym będzie zalogowanie się 
 4. należy wypełnić wniosek, pamiętając o uzupełnieniu danych kontaktowych. Prosimy upewnić się, że w swoim wniosku podaliście Państwo poprawny e-mail. To na ten adres otrzymają Państwo potwierdzenie podjętej decyzji.
 5. następnie należy dołączyć wymagane dokumenty, zgodnie z kolejnymi krokami wskazanymi przez Fundusz.
 6. ostatnim krokiem jest zatwierdzenie wniosku. Przed zatwierdzeniem prosimy upewnić się, czy wszystkie dane są poprawne a załączniki dołączone do formularza.
 7. aby skutecznie zatwierdzić formularz zgłoszeniowy należy kliknąć WYŚLIJ.

1.3. Potwierdzenie wysłania wniosku

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymają Państwo na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

1.4. Przesłanie informacji do Foton Technik Sp. z o.o.

Prosimy o wysłanie do Foton Technik Sp. z o.o. potwierdzenia, że samodzielnie złożyli Państwo wniosek do NFOŚiGW na adres mailowy mojprad@fotontechnik.pl.

KONTAKT do Foton Technik ws. dotacji Mój Prąd:

e-mail: mojprad@fotontechnik.pl tel: 22 123 83 58

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie Mój Prąd za pośrednictwem Foton Technik

2.1 Wymagane dokumenty

Do wniosku o dotację Mój Prąd składanego przez Foton Technik Sp. z o.o. w Państwa imieniu wymagane są następujące dokumenty.

 1. pełnomocnictwo dla pracownika Foton Technik Sp. z o.o. do reprezentowania Państwa przed NFOŚiGW (Załącznik nr 1)

2. wypełniony dokument „Dane niezbędne do złożenia Wniosku” – (Załącznik nr 2)

3. uzupełnione „Oświadczenie o dokonaniu zapłaty” – (Załącznik nr 3) lub dowód zapłaty faktury (w formie wydruku z systemu bankowego)

4. zaświadczenie z Zakładu Energetycznego (ZE) potwierdzające wymianę licznika na dwukierunkowy wraz z numerem Punktu Poboru Energii (PPE) , w którym go zainstalowano. -> wzór dokumentu wystawianego przez Zakład Energetyczny załączamy poniżej. Do wniosku wymagany jest oryginalny dokument wystawiony przez Zakład Energetyczny.

Wzory z poszczególnych Zakładów Energetycznych.

Dokument pełnomocnictwa oraz  dokument „Dane niezbędne do złożenia wniosku” to odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.  Prosimy o wydruk tych dokumentów i samodzielne ich wypełnienie. Zaświadczenie o którym mowa w pkt 4, należy pozyskać z właściwego dla Państwa Zakładu Energetycznego. Zaświadczenie powinno zawierać pieczęć Zakładu Energetycznego oraz podpis upoważnionego pracownika. Zakład Energetyczny wystawia zaświadczenie na swoim druku. Do wniosku wymagany jest dokument w oryginale.

2.2 Wysłanie dokumentów do Foton Technik Sp. z o.o.

Wymagane dokumenty Mój Prąd prosimy przekazać scanem do firmy Foton Technik Sp. z o.o. na adres: mojprad@fotontechnik.pl oraz w oryginale na adres: Foton Technik sp. z o.o., ul. Wilhelma Roentgena 7, 02-781 Warszawa, z dopiskiem Mój Prąd

UWAGA: Tylko dostarczenie kompletu ww. dokumentów do siedziby firmy doprowadzi do skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie.

2.3 Wysłanie wniosku od NFOŚiGW

Dokumenty otrzymane od Państwa dokładnie weryfikujemy,  przygotowujemy w Państwa imieniu wniosek. Po skompletowaniu wniosek przekazywany jest w wersji papierowej do NFOŚiGW na mocy podpisanego porozumienia.

W przypadku otrzymania od Państwa niekompletnych dokumentów będziemy się z Państwem kontaktować mailowo lub telefonicznie.

2.4 Potwierdzenie wysłania wniosku

Potwierdzenie złożenia wniosku do NFOŚiGW przez Foton Technik Sp. z o.o. otrzymają Państwo na adres mailowy wskazany do kontaktu. Informacje o terminach  rozpatrywania wniosków o dotację widoczne są na stronie https://mojprad.gov.pl/

3. Jak sprawdzić status wniosku o dotację Mój Prąd?

Status wniosku o dotację można sprawdzić na stronie: https://mojprad.gov.pl/  

po wybraniu opcji:

Złożyłeś już wniosek? „Sprawdź jego status” .

Wniosek można  wyszukać wprowadzając dane: numeru PPE (Punktu Poboru Energii) lub adresu e-mail podanego we wniosku o dotację.

W przypadku gdy otrzymali Państwo potwierdzenie, iż wniosek został wysłany do NFOŚiGW a jego status na stronie to „ Wniosek nie został zarejestrowany lub wprowadzono nieprawidłowe dane” może to oznaczać, że wniosek wpłynął do NFOŚiGW (dotyczy to głownie wniosków składanych w formie papierowej) , ale jeszcze nie został zarejestrowany na zasobach NFOŚiGW. Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków w II naborze czas rejestracji wniosków jest wydłużony.

W przypadku gdy status Państwa wniosku to „Wniosek zarejestrowany, ale wymaga uzupełnienia” oznacza to, że na Państwa adres mailowy NFOŚiGW skierował prośbę o uzupełnienie wniosku. Ta informacja przekazywana jest głównie drogą mailową, ale może się zdarzyć ze otrzymacie Państwo kontakt telefoniczny ze strony NFOŚiGW w sprawie uzupełnienia. Informujemy, że w przypadku gdy wniosek składany był przez Foton Technik Sp. z o.o. informacja o konieczności uzupełnienia wniosku kierowana jest wyłącznie do Państwa. W przypadku wątpliwości lub zapytań w sprawie wniosku o dotację,  można kierować zgłoszenie bezpośrednio do NFOŚiGW,  dane kontaktowe zamieszczone są  na dole strony  https://mojprad.gov.pl/

KONTAKT do FOTON Technik ws. dotacji Mój Prąd

e-mail: mojprad@fotontechnik.pl

tel: 22 123 83 58

Sending
Ocena
3.42 (12 głosów)
Powrót...