Aktualności

Mój Prąd 3.0 – nowa odsłona znanego programu. Jak złożyć wniosek?

Mój Prąd jest najbardziej znanym i sztandarowym programem rządowym dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Skupiał się na instalacjach fotowoltaicznych i w ramach jego poprzednich dwóch edycji dofinansowano ponad 220 000 projektów.

Dzięki niemu Polacy chętniej i częściej zaczęli sięgać po rozwiązania OZE we własnych domach, co przyczynia się do ciągłej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nic więc dziwnego, że w roku 2021 ponownie uruchomiono nabór programu Mój Prąd, tym razem w nieco zmodyfikowanej wersji 3.0.

Jakie zmiany wprowadzono w programie Mój prąd 3.0?

Największa zmiana dotyczy poziomu dofinansowania oraz formy złożenia wniosku. W obecnym naborze, można liczyć na wsparcie inwestycji fotowoltaicznej na poziomie do 3000 zł. Maksymalnie można dofinansować do 50% kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Jeśli chodzi o formę składania wniosków, Fundusz dopuszcza tylko opcję elektroniczną, a nie papierową jak w ubiegłym roku.

Co nie uległo zmianie?

Zakres dofinansowania nie zmienia się. Tak jak w poprzednich edycjach, nabór dotyczy zakończonych i podłączonych do sieci instalacji fotowoltaicznych. Ważne, aby moc zainstalowanych paneli znajdowała się w przedziale 2-10 kW, a produkowana przez nie energia była przeznaczona na własne potrzeby.

Dobrą wiadomością jest to, że okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od 01.02.2020 roku. Oznacza to, że osoby, które zamontowały swoją instalację fotowoltaiczną po tej dacie, ale nie zdążyły uzyskać dotacji w poprzedniej edycji programu, mogą zrobić to teraz.

W jaki sposób można skorzystać z dofinansowania Mój Prąd w 2021?

Po zakończeniu inwestycji i podłączeniu licznika należy złożyć wniosek w specjalnie przygotowanym generatorze wniosków. Niezbędne do tego jest utworzenie indywidualnego konta na stronie NFOŚiGW a następnie po zalogowaniu będzie możliwe złożenie nowego wniosku o dotację. Niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Co dalej, czyli perspektywa kolejnych naborów?

Z uruchomieniem wersji 3.0. pojawiła się również informacja, że rozpoczęto prace nad regulaminem i zakresem naboru na rok 2022. Zgodnie z nimi program ma zostać rozszerzony o rozwiązania z zakresu magazynowania energii bądź zwiększające autokonsumpcję gospodarstwa. Kolejnym ważnym krokiem może być poszerzenie grona Beneficjentów o przedsiębiorców, którzy dotychczas mieli dużo mniejsze możliwości wsparcia do OZE.

Sposoby złożenia wniosku Mój Prąd 2021

Złóż wniosek samodzielnie i zyskaj na czasie! Instrukcja wypełniania wniosku w Generatorze wniosków (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ)

Trwa nabór w III edycji programu Mój Prąd realizowanego przez NFOŚiGW. W aktualnym naborze wniosków mogą wziąć udział również osoby, które nie otrzymały dotacji w II edycji programu.

Najłatwiej i najszybciej jest złożyć wniosek samodzielnie zgodnie z instrukcją, zamieszczoną w linku powyżej. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie NFOŚiGW https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Jeżeli nie otrzymali Państwo potwierdzenia złożenia wniosku w II edycji Programu Mój Prąd lub do tej pory nie otrzymali Państwo dotacji, zgodnie z rekomendacjami NFOŚiGW należy niezwłocznie złożyć wniosek w obecnej edycji programu. Zgodnie z informacją otrzymaną od NFOŚiGW: „Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie zostaną ocenione, jednakże nie dla wszystkich wnioskodawców może wystarczyć środków”.

Foton Technik pośredniczy w wysyłce wniosków swoich klientów, jednak w związku z ogromnym zainteresowaniem oraz kumulacją wysyłki wniosków w II i III edycji czas realizacji jest wydłużony. Mimo poszerzenia działu odpowiedzialnego za wysyłkę od momentu wpływu kompletnej dokumentacji może to zająć nawet ponad 3 tygodnie.

Budżet zarówno w II jak i III edycji jest ograniczony a o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje kolejność zgłoszeń. Zależy nam, aby otrzymali Państwo dotację i zachęcamy do złożenia wniosku samodzielnie. Samodzielne wypełnienie wniosku jest szybkie i proste.

Złóż wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie NFOŚiGW https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (Instrukcja w załączeniu)

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z nasza infolinią tel: 22 266 85 83 w godz. 8-18. Konsultanci wyjaśnią jak złożyć wniosek.

Prosimy pamiętać, że wnioskodawcą w Programie może być wyłącznie osoba wskazana na Zaświadczeniu Operatora Sieci Dystrybucyjnej czyli strona umowy kompleksowej zawartej z operatorem energetycznym

Wniosek w 3 edycji programu Mój Prąd należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.
Do założenia konta na Generatorze Wniosków potrzebny jest Profil Zaufany lub e-dowód.

Wymagane dokumenty dla złożenia wniosku Mój Prąd 3.0:

  1. Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  2. Dowód zapłaty faktury (w formie wydruku z systemu bankowego) lub oświadczenie o dokonanej wpłacie (w formie napisanego i podpisanego przez Państwa oświadczenia z podaniem numerów załączonych faktur, dat ich wystawienia oraz opłacenia).
  3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Energii, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie należy pozyskać z właściwego dla Państwa zakładu energetycznego (ZE). Zaświadczenie powinno zawierać pieczęć ZE oraz podpis upoważnionego pracownika. ZE wystawia zaświadczenie na swoim druku. Wzór (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ).

Ważne informacje:

  • Wniosek może złożyć tylko właściciel licznika czyli osoba, która jest wskazana na Zaświadczeniu Operatora Sieci Dystrybucyjnej, tak więc strona umowy kompleksowej zawartej z zakładem energetycznym.
  • W przypadku gdy inwestorem/właścicielem licznika jest więcej niż jedna osoba, we wniosku należy oznaczyć współwłasność i podać dane współinwestora/drugiego właściciela licznika.

BUDŻET w programie jest ograniczony. Złóż wniosek JUŻ TERAZ! Instrukcja wypełniania wniosku w Generatorze wniosków (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ)

Sending
Ocena
3.36 (25 głosów)
Powrót...